Boekingsvoorwaarden personenvervoer

Boekingsvoorwaarden personenvervoer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten, reizigers en personen die de dienst personenvervoer van VIP & Butler Services gebruiken.
2. Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren uitsluitend per mail, via de website of per fax. Slechts mits onze instemming kan een aanvraag telefonisch gebeuren. In dit geval zijn wij niet verantwoordelijk voor misverstanden.
3. Bij reservatie dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het aangevraagde vervoer. Dit bevat o.a. de juiste naam, adres, gsm- of telefoonnummer, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer, aantal personen. Voor luchthaven- of station vervoer houdt dit ook in, het vlucht- of treinnummer van de aankomstreis.
4. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in artikel 3, kan VIP & Butler Services niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.
5. Een reservatie is pas geldig na een bevestiging van ons.
6. VIP & Butler Services is in geen enkel geval verantwoordelijk voor vluchtvertragingen, verkeerde boekingen of informatie en de hierdoor eventuele extra aangerekende kosten.
7. Tolkosten zijn altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.
8. Facturen zijn betaalbaar 10 dagen na ontvangst. Bij niet betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 10% op het totaal bedrag. Klachten of bezwaren moeten maximum 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend worden doorgegeven om geldig te zijn.
9. VIP & Butler Services benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen om personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. VIP & Butler Services zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het maximale bedrag van de transfer ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
10. VIP & Butler Services kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade door overmacht zoals files, wegenwerken, stakingen, weersomstandigheden, ...
11. Bij het bevuilen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er meteen 150€ aangerekend worden om de wagen terug volgens onze standaarden te kuisen. Eventuele herstellings- of immobiliteitskosten worden u achteraf gefactureerd.
12. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer ze door VIP & Butler Services schriftelijk werden bevestigd.
13. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.
Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.

Belangrijke informatie.

Heenreis
De chauffeur haalt u om het afgesproken uur op. Gelieve 5 min voor vertrek klaar te zijn. Indien er 15 min na het afgesproken uur nog geen chauffeur aanwezig is, gelieve ons dan te contacteren op het nummer +32 78 484 024 (24/7 bereikbaar voor noodoproepen na kantooruren).

Terugreis van Zaventem.
Wij staan aan de Java Coffee Corner met een VIP & Butler Services logo of een bordje met uw naam erop. Wijzigingen in de vluchturen zullen door ons gecontroleerd worden via de website van de luchthaven en hoeft u deze niet te melden aan ons. Annuleringen van de vlucht die wij niet op de website kunnen zien, echter wel.
Telefoonnummer +32 486/ 453.902.

Terugreis van Charleroi Airport.
De chauffeur zal u ontmoeten aan het LEONIDAS chocolade verkooppunt in de aankomsthal van de luchthaven. Zorg ervoor dat u ons informeert over eventuele vertragingen en annuleringen op telefoonnummer +32 486/ 453.902.

Annulatievoorwaarden

Bij annulatie tot 48u voor aanvang wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht.
Bij annulatie tot 24u voor aanvang wordt er 100% van het bedrag in rekening gebracht.

Algemene regels.

Het is zeer belangrijk om de juiste vluchtinformatie door te geven bij reservatie.
Wanneer u vertraging oploopt door verloren bagage, gemiste vluchten, vertraagde doorgang vluchten etc., vragen wij om dit meteen te melden.
Wij volgen de aankomstvluchten op, dus in normale omstandigheden zien wij kleine vertragingen via de vluchtinformatie op het internet.

Gelieve ons steeds een mobiel nummer van de reizende persoon te bezorgen, en omgekeerd ook ons noodnummer aan hun.
Zo kan er efficiënt ingegrepen worden bij eventuele wijzigingen, vertragingen, etc.

Indien er speciale wensen of zorgen zijn, of u heeft extra bagage, skimateriaal, een rolstoel, enz. gelieve dit te melden bij de reservatie.

Betalingen

Bedrijven ontvangen één gedetailleerde factuur per maand (deze betaalwijze doorgeven bij reservatie).
Particuliere passagiers betalen (per rit) contant aan de chauffeur.