Assertiviteit

Assertiviteit

Sta sterk in je schoenen. Druk je uit met zelfvertrouwen en met respect voor iedereen in je bedrijf / in je omgeving.

Doelstellingen. Wat wil je bereiken?

 • Je straalt zelfvertrouwen uit met je communicatie en zo geef je vertrouwen aan anderen.
 • Je komt op voor je eigen mening en je kan vlot beargumenteren.
 • Je bepaalt je eigen grenzen en dit met respect voor je klanten / collega’s / vrienden / familie.
 • Je gaat op een positieve manier om met meningsverschillen op het werk en in je privé. Je houdt de dialoog gaande ondanks de verschillende meningen.
 • Je buigt klachten positief om tot opportuniteiten.
 • Je communiceert assertief verbaal EN non-verbaal.

Inhoud.

 • Waarom hebben we assertiviteit nodig?
 • Onderscheid maken tussen 4 attitudes: manipulatie, vlucht, agressie en assertiviteit?
 • Evaluatie van de eigen gedragsstijl.
 • BUSG-methode
 • Leren neen zeggen zonder schuldgevoel. Omgaan met elkaar in wederzijds respect.

Aanpak.

 1. Interactieve workshop met concrete praktijkvoorbeelden; er wordt geoefend met praktijksituaties in beperkte groep (max 8 pers.) met concrete feedback.
 2. Coaching: na de workshop wordt opvolging gepland om de toepassing van de eigen actiepunten in de dagelijkse praktijk op te volgen (telefonische coaching)
 3. OPTIE: Terugkomdag als opvolging na de training. Tijdens deze sessie van een halve dag wordt gewerkt met praktijkcases van de deelnemers en wordt uitgewisseld wat goed gaat en waar het nog minder vlot gaat.


Doel: zelfvertrouwen vergroten.

Wil u alles te weten komen over assertiviteit

Schrijf u hier in en volg onze cursus assertiviteit